1. Цивільний кодекс України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Постанова КМУ від 09.10.2013 р №787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту"

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-porjadku-utvorennja-zavdannja-ta-funkciyi-doc164402.html

3. Постанова КМУ від30.10.2013 р. №841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-%D0%BF

4. Постанова КМУ від 26.06.2013 р. №444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF

5. Постанова КМУ від 23.10.2013 р. №819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF

6. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 12.07.2016 р. №335 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1200-14