Рекомендації педагогам

У випадках, коли Ви маєте підозри жорстокого поводження з дитиною або є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших працівників навчального закладу або інших осіб):

Варіанти дій:

Варіант І: Повідомте про це в усній чи письмовій формі адміністрацію навчального закладу.

Варіант II: Ви можете самостійно письмово повідомити про це територіальний підрозділ служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Варіант III: Ви можете самостійно повідомити про виявлений факт жорстокого поводження кримінальну міліцію у справах дітей або будь-якого працівника органів внутрішніх справ.

У випадках, коли до Вас звернулась дитина з усною скаргою щодо жорстокого поводження з нею:

Варіант І: Оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до адміністрації навчального закладу.

Варіант II: Оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до територіального підрозділу служби у справах дітей.

Варіант III: Оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до органів внутрішніх справ.

Варіант IV: Повідомте про це в усній чи письмовій формі від свого імені вказані (перераховані) органи.

У випадках, коли Ви стали свідком жорстокого поводження з дитиною:

Якомога швидше повідомте про цей факт міліцію в усній чи письмовій формі. Одночасно можете повідомити територіальний підрозділ служби у справах дітей, адміністрацію закладу.

Яким чином відбувається документування Вашого звернення чи повідомлення, або звернення дитини.

У разі звернення або повідомлення до адміністрації закладу:

Якщо звернення (повідомлення) усне, то адміністрація закладу зобов'язана оформити це повідомлення письмово із зазначенням, від кого та коли (дата, час) отримано повідомлення. Вона також зобов’язана терміново (протягом однієї доби) передати цей документ до територіального підрозділу Служби у справах дітей за місцем проживання дні йми.

Служба у справах дітей має належним чином зареєструвати це повідомлення відповідно до законодавства України.

Уразі звернення або повідомлення до територіального підрозділу Служби у справах дітей:

Ваше звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Зокрема стаття 5 цього закону передбачає наступні вимоги до звернення: «...У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. ... Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати».

Закон України «Про звернення громадян» допускає й усну форму звернення. При цьому посадова особа, яка приймає усне звернення повинна вчинити ті самі дії, що й у разі письмового звернення. Однак, письмова форма звернення зменшує ризик імовірного недбалого ставлення з боку посадової особи.

У разі звернення або повідомлення до органу внутрішніх справ:

Повідомити можна в письмовій чи усній формі, включаючи спосіб повідомлення телефоном.

У разі усного звернення або телефонного повідомлення працівником органів внутрішніх справ складається протокол цього звернення чи повідомлення.

Письмове звернення органи внутрішніх справ реєструють належним чином, відповідно до законодавства України.

Чого не треба робити:

Не слід намагатися самотужки вирішити проблему. Це може призвести до порушення законодавства та бути небезпечним для Вас особисто. Наприклад, не варто самостійно приймати рішення щодо відвідування сім'ї, де за вашою підозрою жорстоко поводяться з дитиною.


Ваші дії припиняються у той час, коли звернення або повідомлення було передано до компетентних органів.

Що далі...

Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб до яких було передано звернення чи повідомлення. Але, звичайно, що Вас будуть турбувати результати розгляду звернення чи повідомлення (складеного Вами особисто або за зверненням дитини).

Порядок дії відповідних служб та посадових осіб, до яких було передано звернення або повідомлення з приводу жорстокого поводження з дитиною або реальної загрози його вчинення та механізми взаємодії, визначаються законодавством України.

Законодавство передбачає інформування заявника (особи, яка здійснила повідомлення або звернення).

Також, у самому зверненні (повідомленні) може бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення.Рекомендації

класним керівникам та педагогам

щодо попередження випадків серед учнівської молоді

агресії та жорстокості


Школа є не лише місцем де навчаються діти. У ній дитина проводить тривалий проміжок часу свого життя. Тут з дітьми працюють кваліфіковані працівники - педагоги, соціальні педагоги, психологи, медичні працівники. Ці спеціалісти гарно знають психологію дитини, педагогічні методи, володіють прийомами роботи з дітьми. Школа не тільки покликана навчити маленьких і молодих громадян необхідним у житті знанням, вмінням та навичкам. Вона здатна зробити справжнє відкриття - відкриття цікавої, яскравої, талановитої особистості, здійснює виховання високоморальної людини, захищає гідність дитини. Тому, класним керівникам та педагогічним працівникам слід:

• розробити кодекс поведінки у класі, зокрема правил ставлення до інших учнів, толерантність і повага до ближнього;
• усі випадки знущань та агресії мають означати для порушників негайні,послідовні, але ненасильницькі наслідки;
• схвалювати та заохочувати позитивну, дружню поведінку учнів;
• пропагувати під час уроків ідеї цінності ненасильства, нерасизму, адекватного ставлення до протилежної статі;
• розвивати навички соціального спілкування, вирішення труднощів.
• використовувати у вихованні молоді власний приклад;
• застосовувати нові інноваційні виховні моделі і техніки;
• залучати школярів до суспільно-корисного та цікавого дозвілля;
• зберігати власне психічне здоров’я.