Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
4 забезпечення приміщеннями друк from school66
5 таблиця по_кабінетам-2 варіант from school66